با اتصال یک کیف پول Algorand با استفاده از دکمه موجود در هدر شروع کنید
پس از اتصال کیف پول، می توانید تجارت را شروع کنید و کیف پول های متصل خود را در اینجا مشاهده خواهید کرد
سفارشات باز
تاریخچه سفارشات
دارایی