Zacznij od podłączenia portfela Algorand za pomocą przycisku w nagłówku
Po podłączeniu portfela możesz rozpocząć handel i zobaczysz tutaj swoje połączone portfele
Otwarte zlecenia
Historia zleceń
Aktywa
Zacznij od podłączenia portfela Algorand za pomocą przycisku w nagłówku
Po podłączeniu portfela i rozpoczęciu handlu zobaczysz tutaj informacje o zamówieniach